Stemmehører-Vejleder

Her finder du oplysninger om vores kommende stemmehørervejleder uddannelse

NYT KURSUS som STEMMEHØRER-VEJLEDER hold 3

Omfortolkning af psykoser fra meningsløse til meningsfuldt.

11 dages uddannelse – Kommer til foråret 2025

På denne uddannelse vil du lære at hjælpe og forstå  mennesker, der lider af stemmehøring, så du kan hjælpe stemmehøreren og dennes netværk samt facilitere en selvhjælpsgruppe for stemmehørere.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du også  lærer at bruge  åben Dialogs netværksorienterede og reflekterende principper. 

Olga Runciman og Jørn Eriksen vil være gennemgående undervisere. Der vil løbende være oplæg af andre danske og udenlandske forskere, praktikere og stemmehørere.

“Man er -hver gang- taget herfra med en ”wow” oplevelse.” – tidligere kursist

lake-4936249_1920
boat-499585_1920

Beskrivelse af kurset

Uddannelsen består af elleve undervisningsdage, hvor du vil blive undervist af to af Danmarks mest erfarne undervisere og praktikere inden for stemmehøring og recovery.

 

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem undervisning, refleksion og praksislæring. Du vil på  uddannelsen lære, hvordan  bl.a., åben Dialog kan bruges i arbejdet med at hjælpe stemmehørere og pårørende.

 

Indholdet på de 11 undervisningsdage:

Dag 1: Hvorfor hører mennesker stemmer?

Dag 2: Hvordan er det at leve med stemmerhøring?

Dag 3: Hvordan skaber man mening med stemmehøring?

Dag 4 + 5: Hvordan hjælper man mennesker, der hører problematiske stemmer?

Dag 6: Hvordan traumer kan skabe stemmehøring.

Dag 7: Hvordan hjælper man traumatiserede mennesker, der hører stemmer?

Dag 8: Hvordan hjælper man mennesker, hvor angst udløser stemmehøring?

Dag 9: Hvordan faciliterer man en selvhjælpsgruppe for mennesker, der hører stemmer?

Dag 10: Familie og netværksarbejde i forhold til mennesker, der hører stemmer.

Dag 11: Opsamling og det videre arbejde med stemmehøring i egen praksis.

“Alle de eksterne oplæg var givende. Emnerne hang sammen og gav en god uddannelse og indsigt i stemmehøring.” – tidligere kursist

sea, sunset, outdoors-4955005.jpg

Vores eksterne oplægsholdere

Anders Vo Schakow

Anders Vo Schakow er tidligere stemmehører, hvilket medførte problemer med angst og paranoide forestillinger. Han har 15 års erfaring med facilitering af stemmehørergrupper både i voksen, børne og unge regi og arbejder også individuelt med mennesker der hører problematiske stemmer. Anders er en erfarer oplægsholder.

Aktuelt studerer han sidste år på Cand.Psych. uddannelsen, faciliterer en stemmehørergruppe på en retspsykiatrisk afdeling, hvor han også har individuelle forløb og arbejder som ISTDP psykoterapeut i privat regi.


Ane Søegaard
er skolelærer, 51 år, gift på 25. år med Jens – og så er hun mor til en 20-årig stemmehører.
Gennem sine mange møder med den kommunale og regionale psykiatri, har samarbejdet mellem pårørende og afdelingen eller behandlere på papiret været ”talt op”. Overalt har hun hørt, at som pårørende er hun et afgørende element i patientens helbredelse. Hun har mødt meget stor venlighed, engagement og empati fra de fagprofessionelle. Men det væsentligste punkt for hende var at hendes søn fik hjælp. Og det gjorde han først, da vi mødte mennesker udenfor det etablerede system.

På kurset vil Ane, med udgangspunkt i hendes søns rejse, fra hans første indlæggelse og psykose, hans møde med psykiatrien, indlæggelser og medicinering over til hans forandrende og helbredende møde med stemmehørerterapeut Anne Klinte, beskrive sit eget liv som pårørende: Hvad skete der og hvordan var det – fra en pårørendes synsvinkel.


Anne Klinte

Anne har arbejdet intensivt med mennesker som hører stemmer i de sidste 15 år og er en af Danmarks mest erfarne og kompetente individuelle terapeuter inden for dette område. Anne hjælper mange unge mennesker der hører problematiske stemmer og i disse tilfælde arbejder hun oftest med hele familien ud fra et systemisk perspektiv.

Anne er medejer af firmaet PsykoVision. Hun er uddannet cand. Scient. Soc. og sygeplejerske og har hele sit arbejdsliv arbejdet med mennesker med psykiske problemer.


Professor John Read

Dr John Read is Professor of Clinical Psychology at the University of East London. John worked for nearly 20 years as a Clinical Psychologist and manager of mental health services in the UK and the USA, before joining the University of Auckland, New Zealand, in 1994, where he worked until 2013.

He has published over 130 papers in research journals, primarily on the relationship between adverse life events (eg child abuse/neglect, poverty etc.) and psychosis.


Lars og Anni
Anni og Lars vil dele deres erfaringer med at være med i en stemmehørergruppe, og hvad det har betydet for dem på deres rejse. De har begge tilbragt mange år i psykiatrien og vil kunne fortælle om, hvad der er nyttigt og hvad der er vigtigt, når man skal oprette en stemmehørergruppe.


Pernille Frandsen
Er 51 år, gift, mor, har arbejdet over 20 år i sundhedssektoren og er forfatter til den fantastiske bog “Et anker af flamingo”.
Som barn blev Pernille sexuelt misbrugt, hvilket har medført et liv med senfølger som angst, selvmordstanker, skam og selvhad, hvor hendes selvmordstanker har fungeret som redningsplanker, der dækkede over en ubærlig indre smerte.
 
Da hun opsøgte psykiatrien for at få hjælp, forstod de ikke at hendes reaktioner var senfølger på de sexuelle overgreb, og hun blev behandlet med store mængder medicin og elektrochok-behandlinger, hvilke fik store konsekvenser for hendes liv.
Hun mistede sit arbejde, fik en hjerneskade og førtidspension.
 
Pernille er i dag stærk, sund og rask, og kæmper for at hendes historie ikke må være forgæves.
Mange mennesker i de psykiatriske og socialpsykiatriske tilbud har senfølger efter sexuelle og andre grænseoverskridende overgreb. Hvis vi skal hjælpe disse mennesker er det nødvendigt, at vi forstår de menneskelige reaktioner der opstår efter sådanne overgreb, så de ikke bliver fejltolket og behandles som symptomer på en psykisk sygdom.
 
Pernille fortæller sin historie med alvor, humor og farverige selvkomponerede illustrationer.

Michael Cidlik

Formand for stemmehørernetværket.

Michael Cidlik er 43 år og har hørt stemmer og set syner det meste af sit liv. Igennem store dele af barndommen og ungdommen fandt han en masse strategier for, hvordan han kunne takle oplevelser, med det formål at undgå at skille sig ud fra de andre børn. Følelsen af at være alene med sine oplevelser fyldte meget og selvom han havde et udadtil normalt liv, så påvirkede oplevelserne ham i højere og højere grad. Michael tager en uddannelse og får familie, men overskuddet til at håndtere oplevelserne bliver mindre og mindre. Det ender ud i en indlæggelse på en psykiatrisk sengeafdeling og en diagnose, men følelsen af at være alene er stadig en stor del af Michaels liv. Tilgangen på afdelingen er at ignorere stemmerne og synerne og han holder oplevelserne tættere ind i sig selv.

Det er først da han på et bosted møder en kontaktperson, der spørger ind til oplevelserne at han begynder at kunne dele, hvordan det er for ham at høre stemmer. Dette er et vigtigt skridt for Michael, da han nu begynder at arbejde med stemmerne, hvilket bliver gjort ud fra Maastricht-tilgangen.

Arbejdet med stemmerne og synerne har gjort at han i dag ikke har et problem med oplevelserne og nærmere ser dem som guides.

I 2017 tog han stemmehørerfacilitatoruddannelsen og har lige siden arbejdet både frivilligt som stemmehørerfacilitator, som stemmehørerkonsulent, underviser, oplægsholder samt arbejdet med mennesker med autisme, der også hører stemmer.

Ét af de emner Michael vil tale om på uddannelsen, er hvordan man kan arbejde med stemmer ud fra et synspunkt om at der ofte er nogle karakteristiske typer af stemmer samt hvorfor de opfører og taler som de gør. Han vil ligeledes komme til at tale om, hvordan arbejdet med syns- og føleoplevelser kan foregå.


Og flere på vej

“Tak for et fantastisk engagement. At blive undervist af nogle der brænder for det de laver, er meget inspirerende.” – tidligere kursist

water, drop, liquid-1761027.jpg
tree-838667_1280

Praktisk:

Datoerne vil blive annonceret på et senere tidspunkt 

Tidspunkt alle dage: kl. 9 – 16.

Sted: Silent Mind Circles, Ved Slusen 21, 2300 K benhavn S.

Pris: kr. 21.500 ekskl. moms.

Prisen inkluderer let morgenmad, kaffe, te, frugt og let frokost.

Hvis du tilmelder dig som privatperson, så tilpasser vi prisen, så det svarer til prisen uden moms.

Deltagerantal: Max 25.

“Inden kurset var min viden om mennesker der havde psykose/skizofreni bare noget de havde. Nu ved jeg at der har været traumer el.lign., der ligger bag .” – tidligere kursist

leaves, twigs, floral-69999.jpg

Hvorfor denne uddannelse

På  trods af at der igennem de sidste mange år er lavet mange recovery-orienterede kurser om stemmehøring, så  er det vores indtryk, at mange deltagere efterfølgende har svært ved at omsætte den nye viden til konkret praksis.


Alle stemmehørere har forskellige problemstillinger og har derfor brug for individuelle processer. For at være en kompetent samarbejdspartner kræver det derfor, at man er i stand til at opbygge en tillidsfuld samarbejdsrelation, hvor man i samarbejde med stemmehøreren finder frem til hvordan han / hun på  en tryg måde kan få  indblik, skabe mening og finde en god måde at leve med sine stemmer.


For at være en kompetent støtteperson er det derfor nødvendigt, at man har en grundlæggende forståelse for, hvorfor stemmehøring opstår, og hvad der er hjælpsomt for mennesker, der lider af stemmehøring. Der findes mange forskellige hjælpsomme metoder, som er gode at kende, men som samarbejdspartneren er det nødvendigt at have en bred vifte af handlemuligheder, så  man sammen med stemmehøreren kan finde en tryg og meningsfuld vej frem.


Det er derfor vores ambition, at deltagerne på  denne uddannelse via viden, refleksion og øvelser, vil udvikle deres forståelse og kompetencer, så  de efterfølgende er i stand til at omsætte denne viden i deres egen praksis, således at de kan hjælpe mennesker, der lider af stemmehøring med at få  et godt liv med deres stemmer.

OR-11