KURSER

Her finder du oplysninger om vores kommende kurser

KURSUS om STEMMEHØRING

Omfortolkning af psykoser fra meningsløse til meningsfuldt.

11 dages uddannelse

På denne uddannelse vil du lære at hjælpe og forstå  mennesker, der lider af stemmehøring, så du kan hjælpe stemmehøreren og dennes netværk samt facilitere en selvhjælpsgruppe for stemmehørere.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du også  lærer at bruge  åben Dialogs netværksorienterede og reflekterende principper. 

 

Olga Runciman og Jørn Eriksen vil være gennemgående undervisere. Der vil løbende være oplæg af andre danske og udenlandske forskere, praktikere og stemmehørere.

boat-499585_1920

Beskrivelse af kurset

Uddannelsen består af elleve undervisningsdage, hvor du vil blive undervist af to af Danmarks mest erfarne undervisere og praktikere inden for stemmehøring og recovery.

 

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem undervisning, refleksion og praksislæring. Du vil på  uddannelsen lære, hvordan  åben Dialog kan bruges i arbejdet med at hjælpe stemmehørere og pårørende.

 

Indholdet på de 11 undervisningsdage:

Dag 1: Hvorfor hører mennesker stemmer?

Dag 2: Hvordan er det at leve med stemmerhøring?

Dag 3: Hvordan skaber man mening med stemmehøring?

Dag 4 + 5: Hvordan hjælper man mennesker, der hører problematiske stemmer?

Dag 6: Hvordan traumer kan skabe stemmehøring.

Dag 7: Hvordan hjælper man traumatiserede mennesker, der hører stemmer?

Dag 8: Hvordan hjælper man mennesker, hvor angst udløser stemmehøring?

Dag 9: Hvordan faciliterer man en selvhjælpsgruppe for mennesker, der hører stemmer?

Dag 10: Familie og netværksarbejde i forhold til mennesker, der hører stemmer.

Dag 11: Opsamling og det videre arbejde med stemmehøring i egen praksis.

Vores eksterne oplægsholdere

Anders Vo Schakow

Anders Vo Schakow er tidligere stemmehører, hvilket medførte problemer med angst og paranoide forestillinger. Han har 15 års erfaring med facilitering af stemmehørergrupper både i voksen, børne og unge regi og arbejder også individuelt med mennesker der hører problematiske stemmer. Anders er en erfarer oplægsholder.

Aktuelt studerer han sidste år på Cand.Psych. uddannelsen, faciliterer en stemmehørergruppe på en retspsykiatrisk afdeling, hvor han også har individuelle forløb og arbejder som ISTDP psykoterapeut i privat regi.

 

Anette Holmgren

Anette er uddannet psykolog og har siden 1997 arbejdet som selvstændig praktiserende terapeut, underviser og supervisor. Hun er stifter og leder af Center for Narrativ Terapi og underviser på uddannelsesinstituttet DISPUK.

Anette er specialist i psykoterapi og narrativ terapi. Hun har i sit terapeutiske arbejde haft særlig fokus på traumearbejde, psykiske lidelser og følger af svigt, herunder seksuelle overgreb i barndommen.

Anette er bl.a. forfatter til bogen: ”Komplekse traumers psykologi – beretninger om det ubærlige”.

Anne Klinte

Anne har arbejdet intensivt med mennesker som hører stemmer i de sidste 15 år og er en af Danmarks mest erfarne og kompetente individuelle terapeuter inden for dette område. Anne hjælper mange unge mennesker der hører problematiske stemmer og i disse tilfælde arbejder hun oftest med hele familien ud fra et systemisk perspektiv.

Anne er medejer af firmaet PsykoVision. Hun er uddannet cand. Scient. Soc. og sygeplejerske og har hele sit arbejdsliv arbejdet med mennesker med psykiske problemer.

 

Professor John Read

Dr John Read is Professor of Clinical Psychology at the University of East London. John worked for nearly 20 years as a Clinical Psychologist and manager of mental health services in the UK and the USA, before joining the University of Auckland, New Zealand, in 1994, where he worked until 2013.

He has published over 130 papers in research journals, primarily on the relationship between adverse life events (eg child abuse/neglect, poverty etc.) and psychosis.

 

Flere på vej!

tree-838667_1280

Praktisk:

Datoer: d. 8/9,  9/9,  13/10,  14/10,  10/11,  11/11,  1/12,  2/12 2022  + 5/1,  6/1  og 3/2 2023

 

Tidspunkt alle dage: kl. 9 – 16.

Sted: Silent Mind Circles, Ved Slusen 21, 2300 K benhavn S.

 

Pris: kr. 21.500 ekskl. moms.

Prisen inkluderer let morgenmad, kaffe, te, frugt og let frokost.

Hvis du tilmelder dig som privatperson, så tilpasser vi prisen, så det svarer til prisen uden moms.

 

Deltagerantal: Max 32.

Hvorfor denne uddannelse

På  trods af at der igennem de sidste mange år er lavet mange recovery-orienterede kurser om stemmehøring, så  er det vores indtryk, at mange deltagere efterfølgende har svært ved at omsætte den nye viden til konkret praksis.


Alle stemmehørere har forskellige problemstillinger og har derfor brug for individuelle processer. For at være en kompetent samarbejdspartner kræver det derfor, at man er i stand til at opbygge en tillidsfuld samarbejdsrelation, hvor man i samarbejde med stemmehøreren finder frem til hvordan han / hun på  en tryg måde kan få  indblik, skabe mening og finde en god måde at leve med sine stemmer.


For at være en kompetent støtteperson er det derfor nødvendigt, at man har en grundlæggende forståelse for, hvorfor stemmehøring opstår, og hvad der er hjælpsomt for mennesker, der lider af stemmehøring. Der findes mange forskellige hjælpsomme metoder, som er gode at kende, men som samarbejdspartneren er det nødvendigt at have en bred vifte af handlemuligheder, så  man sammen med stemmehøreren kan finde en tryg og meningsfuld vej frem.


Det er derfor vores ambition, at deltagerne på  denne uddannelse via viden, refleksion og øvelser, vil udvikle deres forståelse og kompetencer, så  de efterfølgende er i stand til at omsætte denne viden i deres egen praksis, således at de kan hjælpe mennesker, der lider af stemmehøring med at få  et godt liv med deres stemmer.

OR-11